• Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor

Naše lokacije


Naše lokacije

Trženje po Evropi
Trženje po svetu

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG
Gospod Krause
Fliederstraße 14
84079 Bruckberg

Tel: +49 8765 82 0
Fax: +49 8765 82 100

 

OOOSIMStrade
Gospod Sergey S. Zherdecky
Uborevicha St, 176-62
220077 Minsk

Tel: +375 173 404 999
Fax: +375 173 404 999
zss@sims.by