Vzdrževalni servis

Visoka razpoložljivost - z optimalnim vzdrževalnim servisom

Redna preventivna nega in vzdrževanje ter uporaba originalnih nadomestnih delov EFAFLEX zagotavljajo dolgo uporabno dobo in optimalno razpoložljivost Vaših vrat. Visoko usposobljeni serviser družbe EFAFLEX Vam pomaga prepoznati in zmanjšati obrabo Vaših vrat zaradi dnevnih visokih obremenitev.

Z vzdrževalnimi intervali, ki so individualno usklajeni, boste podaljšali življenjsko dobo vaših vrat in hkrati zmanjšali čase mirovanja in stroške popravila.

Zato ponuja družba EFAFLEX individualna vzdrževanja za predpisane preglede za vrata na električni pogon vseh proizvajalcev.